Delningsfilter
Kopplingsschema

 

Det kan vara nog så knepigt att sätta ihop sitt delningsfilter för första gången. Här hittar du några enkla kopplingsscheman...

Nedan ser du symbolerna för de komponenter som ingår i delningsfiltren:
 = Spole
 = Kondensator
 = Motstånd
Lågpass  = Filter där bara låga frekvenser kan passera
Högpass  = Filter där bara höga frekvenser kan passera
Bandpass  = Filter där man kombinerar ett lågpass- och ett högpassfilter för att bara släppa igenom frekvenser inom ett smalt band.

Då mellanregister används går det åt dubbelt så många komponenter i mellanregistrets filter. Detta för att man kombinerar ett lågpass- och ett högpassfilter för att bilda bandpassfiltret.

Kopplingsschema för 1:a ordningens filter (6dB/oktav). Detta är det enklaste typen av delningsfilter, och kräver bara en komponent för själva delningen.

Lågpasfilter. Till basen kopplas en spole i serie med pluskabeln. Bandpassfilter. Till mellanregistret används två komponenter, en för att dela bort de låga frekvenser (som ju tas om hand av basen) och en för att dela bort de höga frakvenserna (som ju tas om hand av diskanten). Det spelar ingen roll i vilken ordning komponenterna seriekopplas. Högpassfilter. Till diskanten kopplas en kondensator i serie med pluskabeln.

Kopplingsschema för 2:a ordningens filter (12dB/oktav). 2:a ordningens filter är oftast en bra kompromiss och används i väldigt många högtalare. Filtret kräver här två komponenter.

Lågpassfilter. En spole i serie och en kondensator parallellt. Bandpassfilter. En kombination av ett lågpass- och ett högpassfilter. Högpassfilter. En kondensator i serie och en spole parallellt.

Kopplingsschema för 3:e ordningens filter (18dB/oktav). Nu vet du på ett ungefär hur kopplingen ser ut. Jag utelämnar därför kopplingen för diskanten i följande exempel. Till ett 3:e ordningens filter behövs det tre komponenter.

Lågpassfilter. Två spolar och en kondensator. Bandpassfilter. Som synes går det åt dubbelt så många komponenter i ett bandpassfilter.

Kopplingsschema för 4:e ordningens filter (24dB/oktav). Ju brantare filter, desto känsligare blir filtret för fel. Det är alltså väldigt noga med komponentvärdena.

Lågpassfilter. Två spolar och två kondensatorer. Bandpassfilter. Det gäller att hålla tungan rätt i mun då det är dags att löda ihop detta filter.

Filtren ovan kan förstås kompletteras med konjugatlänkar och dämpningar.

Du kan lätt se hur många komponenter som ingår i ett filter genom att komma ihåg följande:

  • Det går åt en komponent i ett 1:a ordningens filter.
  • Det går åt två komponenter i ett 2:a ordningens filter.
  • Det går åt tre komponenter i ett 3:e ordningens filter.
  • Det går åt fyra komponenter i ett 4:e ordningens filter.

Detta gäller då för själva delningen. Extra komponenter kan tillkomma för konjugatlänk och dämpning. För mellanregisterelement, där man ju delar både nedåt och uppåt i frekvens, får man två filter och alltså dubbla antalet komponenter. Ett 3:e ordningens filter för ett mellanregister använder alltså 3+3=6 komponenter.

Mer teorier: Ibland kan du behöva polvända vissa element. Med det menas att du vänder på plus och minus uppe vid elementets anslutningar. Detta gäller 2:a ordningens filter. Man polvänder då vartannat element. I ett 3-vägsfilter (bas, mellan, diskant) polvänder man alltså mellanregistret, och i ett 2-vägsfilter polvänder man diskanten. Se mera om detta på "Diagram".


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post