Videoteket - Samlade nyheter

Program: [Adressboken] [Videoteket] [LSPWin] [FFS_Schema] [Ordspråkaren] [SnabbStart] [GK_Backup] [Registrera] [Forum]

Videoteket: [Ladda ner] [Funktioner] [Skärmdumpar] [Problem] [Nästa version] [Kommentarer] [Frågor & Svar] [Samlade nyheter] [Registrera]

Här kan du läsa om nyheterna i de senaste versionerna.

Nyheterna för de senaste versionerna av Videoteket

Hoppa till: v6.11 - v6.10 - v6.02 - v6.00 - v5.40 - v5.32 - v5.31 - v5.30 - v5.23 - v5.22 - v5.21 - v5.20Videoteket v6.11
=============

 • Diverse buggfixar för personlistan och personfönstret.

 

Videoteket v6.10
=============

 • Personfönstret: De flikar där det finns någon information markeras med *-tecken.
 • Huvudfönstret: En funktion för att lista alla filmslogans.
 • Enkelt sökfält direkt i huvudfönstret.
 • "Komplettera automatiskt"-funktion för listor i filmfönstret (ställs in i Inställningsfönstret).
 • Möjlighet att se medverkande personer och dess meritlistor och bild för markerad film direkt i huvudfönstret (ställs in i Visa-menyn).
 • Ordet "kassett" är numera ersatt av "volym".
 • Radnummer syns inte längre bland funna filmtitlar i hoppa till film-fönstret.
 • Listan över volymnummer har tagits bort från filmfönstret. Det går dock fortfarande att bläddra framåt och bakåt i filmlistan från filmfönstret.
 • Klicka på textetiketten över Medverkande-fältet i filmfönstret för att rätta till radbrytningar om du klistrat in namn som hamnat på flera rader.
 • Buggfix: i kopiera special i filmfönstret, blir det felmeddelande ifall fältet innehåller ogiltigt tecken för filnamn.
 • Blandade mindre buggfixar.

 

Videoteket v6.02
=============

 • Nytt installationsprogram
 • Mindre buggfixar

 

Videoteket v6.00
=============

 • Special: Funktionen för att hitta oanvända bilder, kan nu kontrollera att de oanvända bilderna inte heller används av någon annan film- eller personlista.
 • Förbättrad möjlighet att köra specialfunktioner på urvallistan.
 • Förbättrad/förenklad hämtning av namn från personlista till filmfönstret.
 • Säkerhetskopiering Typ 1: Man kan välja om man vill lägga till dagens datum i backupfilens namn, och på så vis få en unik backup för varje gång man kör säkerhetskopieringen.
 • Filmlistan - Detaljerad + Egen Titel. Nu ser man medelbetyget för filmerna på denna kassett, i betyg-kolumnen.
 • Filmlistan - Detaljerad + Egen Titel. Nu ser man bilderna för de tre första filmerna på kassetten i bildramen bredvid filmlistan.
 • Man kan välja att endast visa personer med bilder, i Personbilder & Meriter-fönstret.
 • Man kan välja om man vill ha bildramen bredvid filmlistan, eller under (bredvid inforutan).
 • Den högra knappraden kan ha textetiketter.
 • Markering i filmlistan hänger nu med även vid högerklick.
 • Utlånade filmer markeras med en ny ikon i filmlistan.
 • Redigera listor: Här går det nu att enkelt kopiera innehållet i en lista till en annan.
 • Redigera listor: Förbättrade funktioner för "Kontrollera lista" och "Trimma lista" för nyckelorslistan.
 • Nya datafält: "Inköpsställe" och "Omslagstyp" på kassettens generella del.
 • Bättre ordning i sökfönsterts söklista.
 • Nu kan programmet hitta uppdateringar från hemsidan.
 • Utlåning: Nu har du ett fält för "återlämningsdatum". Du kommer att bli påmind om en utlåning går över tiden.
 • Ett nytt fönster sammanställer alla inställningsfönster så att man lätt kan nå allt från samma ställe.
 • Internet: Man kan välja en standard-sida för internetsökningar.
 • Internet: Sajten Filmdelta har lagts till i listan över sökbara sidor.
 • En ny flik på filmsidan: Länkar. Där kan du fylla en lista med önskade länkar för den aktuella filmen (webbadresser och/eller filer på hårddisken). Dessa kan sedan nås från bildramen i huvudfönstret.
 • Personfönstret: Flikar delar upp Anteckningar, Länkar och Meritlistan.
 • Personfönstert: Nu kan man ha obegränsat med länkar (url eller fil) till varje person.
 • Helt ny "Bläddra bilder"-funktion.
 • Nu är det enklare att söka upp titlar och personer på Internet (IMDb, Discshop, etc). Alla "Sök film på Internet"-knappar visar en meny över titlar/namn, som leder direkt till rätt sida på IMDb, eller den sida man valt som standard.
 • Fönstret Anteckningar och Programinställningar använder inte längre flikar för sina olika sidor, utan en lista med val.
 • Anteckningsfönstret: Du kan döpa om sidornas rubriker (Sida 1 - Sida 4).
 • För alla bildrutor du kan klicka på, kan du hålla nere <Shift> när du klickar, för att växla bildvisningsprogram (Videoteket/Windows).
 • Nu går det att lägga till bilder till personer från "Visa personbilder och meritlistor"-fönstret (som nås från filmfönstrets Personer-flik eller huvudfönstrets Markerad-meny)
 • Ny funktion i Programinställningar: "Lägg automatiskt till nya personer till personlista", och "Uppdatera personers meritlista i samtliga personlistor": Funktionen triggas från filmfönstret när du sparar en film. Det förstnämnda alternativet lägger automatiskt till nya namn till den personlista du väljer, och den aktuella filmen adderas till dennes meritlista. (Nya namn = de namn du skriver in på filmerna i filmlistorna). Namn som redan finns får meritlistan uppdaterad med den aktuella filmen. Det andra alternativet uppdaterar alla befintliga namns meritlistor i samtliga personlistor, med den aktuella filmen. På detta vis får man automatiskt en komplett personlista (med meritlistor) utan besvär.
 • Inställning: Tagit bort alternativet "Använd nytt fönster för Anteckningar". Du kan fortfarande dubbelklicka på en Anteckningar-flik i filmfönstret för att få upp ett större fönster att skriva i.
 • Utlåningsfönstret: En lista visar vilka filmer som ingår på kassetten som lånas ut.
 • Hoppa till film: Om du fått flera träffar markeras filmen när du klickar på den i resultatlistan.
 • Nya ikoner i den högra knappraden i huvudfönstret.
 • Filmfönstret: De länkade knapparna till vänster (1-20) visar nu vilka filmer som är ifyllda, genom att respektive knapp får fetstil.
 • Statistik: Nu finns ett enkelt diagram över kategorierna.
 • Säkerhetskopiering Typ 2 (zip): En del förändringar här. Bl.a är standardmappen "\Backup" istället för som tidigare - direkt i programmappen. Dessutom kan man nu välja önskad backupmapp, likt Säkerhetskopiering Typ 1.
 • Bilder: Om du lägger in en bild på en bildplats som redan har en bild, frågar programmet om du vill ta bort den förra bilden från hårddisken. Gäller inte länkade bilder.
 • Dialogrutan för att hämta filer (bl.a bilder) minns nu senast markerade filen, och markerar den igen, nästa gång du öppnar dialogrutan.
 • Personlista - Meritlista:
  Nu finns en meritlista för varje person
  Meritfönstrets lista kan nu sorteras.
  Meritlistan samlas in med en ny funktion i Meritlistefönstret. Funktionen kan lägga till meritlistan för vald person eller samla in alla personers meritlistor baserat på samtliga filmlistor.
  Automatisk insamling av meritlistor till personlistorna, kan även ske via en funktion i Special-fönstret (Synkronisera meritlistor).
  Fönstret "Visa personbilder" från filmfönstret visar nu också personernas meritlista.
 • Personlista: Nu kan man på ett enkelt sätt lägga till flera personnamn på en gång.
 • Huvudfönstrets titel har ändrats. Nu visas inte " - Filmlista:"
 • Auto-backup: Vid synkronisering kopieras bara de filer som faktiskt ändrats (om de redan finns).
 • Bugg-fix: Inforutan i huvudfönstret gav ett felmeddelande om du valt visningsläge Enkel.
 • Bugg-fix: Statistik; Vid körning på alla listor kunde "längsta film" och "tidigaste filmår" visa fel uppgifter (inga alls) vid speciella tillfällen (då man för någon lista inte angett dessa uppgifter för någon film).
 • Bugg-fix: Personlista; Man kunde inte lägga till bilder till personer om man inte valt visningsläge "visa alla".
 • Bugg-fix: Nu slipper man få flera varningsmeddelanden om den aktuella bildmappen saknas.
 • Bugg-fix: Ibland hände det att namn som hämtades från personlistan till filmfönstert inte stannade kvar när man stängde personlistan.
 • Bugg-fix: Fönstret för sammanställning av samtliga filmlistor rensade inte föregående lista vid en uppdatering av innehållet.
 • Bug-fix: Om du öppnar en film utan att växla till en filmsida (bara ändrar i den generella delen) hände det att speltiden nollställdes.

 

Videoteket v5.40
=============

 • Internet: Fler söksidor (internet) och möjlighet att lägga in flera.
 • Automatisk backup till annan enhet. Med den här funktionen har du alltid en kopia av dina filmlistor och inställningar.
 • Filmfönstret: Du behöver inte ställa in filmantal på kassetten - det sköts numera automatsikt.
 • Möjlighet att välja vilken info som ska visas i inforutan under filmlistan.
 • Filmlistans bakgrundsbild kan länkas från valfri bild.
 • Filmers länkade filer visas, och kan startas, i huvudfönstrets bildram.
 • Bugg-fix: Programmet visade inte "A" och "The" sist i filmtitlar om du använt Generell Titel.
 • Bugg-fix: Felmeddelande vid radering av filmer i visningsläge Enkel.
 • Bugg-fix: Felmeddelande om du sparar filminfo (filmfönstret) innan programmet räknat om tiden i tidfältet från tt:mm till min.

 

Videoteket v5.32
=============

 • Menyerna har städats upp en smula, och alla funktioner som har med utskrift och "spara som..." att göra, har fått ett gemensamt fönster (via menyn Arkiv - Spara/skriv ut)
 • Funktion för att skapa luckor bland filmnumren (lediga nummer).
 • Importfunktion

 

Videoteket v5.31
=============

 • Statistik: Man kan själv bestämma innehållet för statistiken
 • Statistik: Filmtiteln visas för Längsta film, Kortaste film, Tidigaste filmår samt Senaste filmår.
 • Statistik: Nu finns Nyckelord bland kategorierna.
 • Sökning: Sökfunktion för det nya anteckningsfältet

 

Videoteket v5.30
=============

 • Man kan nu ange "-" (streck) som betyg (sämre än 1a)
 • Bildramen i huvudfönstret kan nu visas under eller till vänster om högra knappraden
 • Nya fält för varje film: Historia, Klippning, Plot-line (slogan), ett nytt Anteckningsfält
 • En knapp i filmfönstret öppnar ett nytt fönster med bilder på personer som finns angivna för den aktuella filmen, om sådana finns i personlistan
 • Special: Radera bilder (hittar och tar bort bilder och länkar i hela filmlistan)
 • Special: Växla textfält (växlar inneåll i två datafält)
 • Bättre funktioner för att spara och skriva ut statistik.
 • Tryck + eller - för att öka resp. minska höjden på inforutan under filmlistan

 

Videoteket v5.23
=============

 • Bugg-fix: Om du inte hade någon personlista, och försökte öppna personfönstret, protesterade programmet genom att upprepa ett felmeddelande ända till du stängde av programmet.
 • Ny specialfunktion: man kan ta bort filmlistan el. personlistans hänvisningar till bilder, samt radera bilderna i sig
 • Fältet för filtyper i dialogrutan har nu valbar lista
 • Tryck + eller - för att öka resp. minska höjden på inforutan under filmlistan

 

Videoteket v5.22
=============

 • Bugg-fix: Funktionen "Kopiera/Flytta kassett till filmlista" fungerade inte
 • Personlista: Nu kan personlistorna sparas/skriva ut, inkl. bilder
 • "Flytta/kopiera kassett": En lista visar lediga kassettnummer att välja på
 • "Klona kassett": En lista visar lediga kassettnummer att välja bland
 • Man kan dölja den högra knappraden (menyn Visa)
 • Filmfönstret: Man kan ta bort filmnummer-fältet överst i filmfönstret
 • Säkerhetskopiering: man kan välja att köra säkerhetskopieringen på alla filmlistor samtidigt
 • Säkerhetskopiering: Man kan själv välja mapp för säkerhetskopiorna
 • Knappen Växla kolumner har nu istället funktionen Spara kolumnordning
 • Man kan välja vilka knappar man vill ha i knappraden
 • Man kan ha obegränsat med kolumninställningar för varje filmlista och bläddra mellan dessa direkt från huvudfönstret
 • En ny kolumn för pris i filmlistan
 • Man kan ange speltid med kommatecken (t.ex 1,30 = 1:30 = 90 min)
 • Alla inställningar uppdateras nu direkt när man importerat från annan filmlista
 • Ny kassett: man kan välja om man vill få högsta kassettnumret eller första lediga, till den nya kassetten.
 • Backup-automatiken funkar bättre, och noterar varje ändring i filmlistan, och rekommenderar säkerhetskopiering efter 10 ändringar av filmlistan. Funktionen tittar på alla filmlistor vid avslut, och tipsar om de som behöver säkerhetskopieras.
 • Skrivskyddade filer låses upp automatiskt. "Lås filmlista" finns därför inte mer i filmlista-fönstret
 • Man måste inte längre ha en filmlista med namnet "Standard".
 • "Spara som textfil" har flyttat till eget fönster. Se Arkiv-menyn

Videoteket v5.21
=============

 • Bugg-fix: "Kopiera special" i filmfönstret tog inte med subkategori
 • Bugg-fix: Sökning genom "alla filmlistor" fungerade inte.
 • Bugg-fix: Beskrivningstexten fanns kvar om man valt bort de tre knapparna i Personer-fliken i filmfönstret (Hämta namn, Lägg till namn och IMDb)
 • Man kan söka citat på IMDb

 

Videoteket v5.20
=============

 • Buggfix i personlistan: spara ändringar fungerade inte alltid, då man får upp frågan "vill du spara?"
 • Buggfix: Nu är den öppna personlistan förvald vid funktioner som namnimport etc.
 • Länkar-fönstret borttaget - ersatt med ett fristående program (SnabbStart)
 • Datafältinställningarna gäller nu även specialfunktionen "Sök & Ersätt"
 • Special-funktion: Med "Sök & Ersätt" kan man nu välja att ersätta enstaka ord eller tecken i fälten. Tex. kan man ändra köpdatum från 2001-01-01 till 2001.01.01 (obs: är känslig för gemen/VERSAL)
 • IMDb-fönstret visar nu en lista med de titlar och personer som finns angivna för den aktuella filmen/kassetten så det blir enklare att välja.
 • Sökning: Om man väljer att söka i filmernas Anteckningar-fält, och anger * i sökfältet innan själva söktexten görs sökningen på kassettens generella anteckningar.
 • Funktion för att ändra filmordningen på kassetten
 • Funktion för att ta bort luckor bland filmerna på kassetten.
 • Enklare borttagning av filmer på kassett
 • Bättre funktioner för att kopiera special och klistra in special.
 • Bättre fält för nyckelord kan innehålla flera nyckelord med bättre översikt.
 • Man kan ställa in sökningen (lika med, innehåller etc.)
 • Man kan redigera vilka fält man vill kunna söka i.
 • Man kan köra sparade sökningar direkt från huvudfönstret.
 • Man kan hitta dubletter (filmtitel).
 • Man kan nu "trimma lista" i kategorilistorna. Det hittar värden som inte används i filmlistan och som därför kan plockas bort ur listorna.
 • Fera fält att söka i; Färg, artikelnummer, videokvalitet, åldersgräns, dialogspråk, textspråk, arkivnummer (kassett), ljudformat, bildformat
 • En ny ta bort-funktion i huvudfönstret för att enklare ta bort kassetter (eller hela filmlistan)
 • Nya fält i filmfönstret: För kassett (generellt): 4 textfält, 4 listor, 2 kryssrutor (används för valfri information). De nya textfälten och listorna går att söka i, och listorna kan även redigeras. För varje film: ett fält för producent
 • Säkerhetskopieringen har blivit utvecklad. Säkerhetskopian får nu samma namn som den filmlistan man kopierar. Man kan sedan välja vilken man vill kopiera till diskett, från diskett och återställa från. Dessutom samlas alla säkerhetskopior numera i undermappen \Backup.
 • Ny inställning: Vid radering - välj om filerna ska flyttas till papperskorgen eller raderas permanent.
 • Ny inställning: långa listor. Man får nu med fler synliga rader i listorna.
 • Personfönstret: man kan välja att programmet spara spara ändringar automatiskt
 • Fixat lite med html-funktionerna (spara kassett). bla slipper man "Videoteket" på sidorna, och "starta i webbläsare" funkade inte för "Hela Kassetten". Och nu skrivs även originaltiteln om den finns, för "hela kassetten".
 • Man kan ställa in önskade sökvägar och filnamn vid spara html/textfil
 • Man kan importera inställningar från andra filmlistor
 • Man kan ordna kassettnummer efter den valda sorteringen
 • Man kan välja att öppna bilder med associerat program