Frågor & Svar

 

...
På denna sida: • Frågor och svar  •

Ja, just det... det är precis vad det låter som - vanliga frågor inom HiFi.

Hittar du inte svaret på din fråga här så prova mitt diskussionsforum. Där har alla en chans att svara.

Här har jag lagt upp några av de frågor som kommit:


Fråga:
Om man bortser från att det verkar svårare att lyckas med en trevägshögtalare än tvåvägs och bara ser till vad högtalarna kan prestera - är någon konstruktion att föredra? Rent spontant tycker jag att en trevägs borde bli mer homogen och kunna återge hela frekvensregister utan dalar och toppar.

Det finns fördelar och nackdelar med samtliga konstruktioner. Det är väl därför de finns, för att passa för alla önskemål. Det är tex. lättare att finna element som passar ihop i en trevägshögtalare, men det blir dyrare med det extra mellanregistret och de extra filterkomponenterna, som också bidrar med förluster i delningsfiltret osv.

Fråga:
Eftersom delningsfiltret kan vålla en del förtret och kräva ombyggnad - vad tycker du om att dra ut kablarna från elementen och ha delningsfiltret utanför lådan tills man är nöjd (naturligtvis utan att göra något hål för någon anslutningspanel)?

Varför inte bygga in en låda på baksidan, som är öppen utåt, där filtret sitter. Då kan du koppla om till det låter bra, och sedan bomma igen med en plexiglasskiva, så blir det snyggt också.
Själv har jag alltid litat på mina beräkningar, och byggt in filtret från början (vilket man ångrat ibland).

Fråga:
Du skriver på din sajt att elementen bör placeras asymmetriskt på baffeln. På en annan sida sade man i lodlinje. Nästan alla köpehögtalare och de byggsatser som presenteras av Hifikit eller ljudia har ju den senare konstruktionen - varför?

Detta kanske kan vara idé att ta upp på HiFisidan. Det är ett ämne som kan fylla flera sidor. Fördelar och nackdelar som alltid...
Generellt kan man säga att en punkformad ljudkälla ger den mest väldefinierade ljudbilden. Om ljudkällan är mer utbredd, som den blir med fler än ett element, försämras stereobilden. Elementen bör alltså placeras så nära varandra som möjligt. Ju högre upp i frekvens, desto viktigare. Om elementen placeras i en lodlinje blir den vertikala spridningen mindre, vilket ger en bättre stereobild. Om elementen placeras osymmetriskt minskas dock de akustiska resonanserna i lådan och kantreflektonerna på baffeln. Det bästa är att prova sig fram. Du är det ju inte så lätt om man inte har obegränsat med pengar, men om du bygger på ett sätt den här gången, kan du bygga på ett annat sätt nästa gång. Det är så vi får erfarenhet.

Fråga:
Säg att jag har en högtalare som är ungefär en meter hög med en volym på ca 60 liter vilket gör baffeln ganska så stor. Har det betydelse vart på baffeln jag placerar elementen - mitt på, högt eller lågt?

En stor baffel ger mycket kantreflektioner. Det är därför du kan se stora, smala lådor, där basen är placerad på sidan, och övriga element på en smal baffel (ett tips). Men om du bara ska ha en bas och en diskant, föreslår jag att du placerar diskanten så högt upp som möjligt, och sedan basen tätt under. Försök att bygga lådan så att diskanten hamnar något över eller under lyssningspositionen (dvs. där du har öronen när du sitter och lyssnar).

Fråga:
Jag har funderat på om det har någon betydelse om man väljer båda sina elementtyper från samma tillverkare. Har det någon fördel. Anpassar tillverkare sina element till varandra så att om jag kan hitta bra diskanter och basar ifrån samma ställe så är det att föredra?

Det råder delade meningar om det. Varje tillverkare vill ju få oss att tro att deras element passar bäst ihop. Men ibland har kanske har en tillverkare väldigt bra baselement, medan en annan är bättre på diskanter. Då är det bättre att blanda fabrikat. Tjuvkika gärna på redan byggda konstruktioner i tidningar och andra ställen där det avslöjas vilka element som använts. på så sätt kan man få ett hum om vilka som är bra på vilka områden.

Fråga:
Jag har läst om att om man sätter in en port som är konad så är det en fördel gentemot en rak. Frågan är då ska den vara konad i både ändar eller bara ut ifrån lådan?

Porten, eller "tratten" som man skulle kunna säga, minskar turbulensen som uppstår vid de skarpa hörnen (ändarna) på röret, vilket minskar "blåsljud". Detta är egentligen inget stort problem om du väljer rätt rördimensioner, men vissa påstår att konade ändar "låter bättre". Hur som helst - om du vill använda "trattar" bör du ha det i båda ändarna.
Det finns färdiga trattar att köpa, som helt enkelt monteras på det befintliga röret. Dessa är - om jag inte misstar mig - 4 cm långa. Om du monterar en i varje ände blir röret 8 cm längre. Du måste alltså kapa bort dessa 8 cm innan du monterar trattarna, för att röret ska behålla den längd som du räknat fram.

Fråga:
Vad jag har förstått av den info jag har hittat på nätet så ska man helst fläta kablarna och helst då allihopa, även nät och signalkablarna

Detta är verkligen överkurs, och ger nog bara "underverk" i riktigt ordentliga anläggningar, om ens det.
Högtalarkabeln har den svåraste uppgiften. Lågnivåkabeln har det betydligt bättre förspänt eftersom de elektriska förutsättningarna mellan apparaterna är mer väldefinierade. Högtalarkabeln däremot utsätts för avsevärda ström- och spänningsförlopp och får finna sig i att kopplas samman med högst varierande och komplexa högtalarlaster. De elektriska parametrarna hos en högtalarkabel kommer därför alltid att påverka ljudet mer än lågnivåkablarna. Glöm därför så mycket som möjligt om annat än högtalarkabeln. Även om många teorier talar för, så visar många s k blindtester att det är svårare än man tror, att peka ut den dyraste kabeln, även när det gäller högtalarkabeln!

Fråga:
Hej... jag undrar hur jag vet att högtalarna slår åt rätt håll!!

"Rätt" håll är framåt. Har du kopplat rätt ska de alltså slå framåt/utåt. Du kan kolla genom att koppla ett 1.5v-batteri på högtalarkabeln en kort stund. Denna "stöt" får högtalaren att röra konen.

Fråga:
Kan man räkna ut hur hört mina högtalare kommer att kunna spela?

Svar:
I teorin fungerar denna formel:
K = Känsligheten i dB 1m/1w
P = Använd effekt eller effekttålighet
Max dB = K + 10 x Log(P)

Fråga:
Programmet visar att mina basar har två impedans toppar, en vid 20 tror jag och en vid 50 Hz, dessa toppar går upp till 24 ohm. Varför?

Svar:
Detta är helt normalt för basreflexlådor. Det finns sätt att bekämpa impedanstopparna, men frågan är om det lönar sig. De två topparna är från början en ensam topp. När du stoppar in ett rör i basreflexlådan kommer detta att påverka impedanstoppen, och impedansen sjunker. Alltså, precis mitt emellan dina två toppar, där har du avstämningsfrekvensen för röret.

Fråga:
Jag har en 12 tums bas på 200watt max och med 8 ohms impedans. Men jag kan inte spela högt alls innan basen slår i botten och låter illa!

Svar:
För det första: Ställ baskontrollen på 0, alltså i standardläge. Förstärkaren blir lätt överbelastad när den krävs på en väldig massa effekt i basen. Om du fortfarande inte kan spela högt, kan det bero på en felbyggd låda.

Fråga:
Jag undra hur ljudet kan komma ut ur en högtalare?

Svar:
Vibrationer från elementens membran sätter luften i rörelse, vilket vi uppfattar som ljud.

Fråga:
Signalkabeln som går mellan CD-spelaren och förstärkaren, spelar det nån roll vad man har för grovlek och kvalitet???

Svar:
Om din nuvarande kabel inte är av hög kvalitet, rekommenderar jag att du skaffar en bättre, eller åtminstone provar/lånar hem en bättre så att du kan prova innan du lägger ut en massa pengar. Lågnivåsignalen är inte lika känslig som tex. högnivåsignalen (högtalarkabeln), så skillnaden kanske inte blir så stor som man räknat med alla gånger, men visst kan det vara värt att byta!

Fråga:
Varför ska två basar i samma luftutrymme ha samma signal (mono)?

Svar:
Om två baselement sitter i samma lådvolym, och spelar en stereosignal, kan den ena basens konutslag påverka den andras, och tvärt om. Vid låga frekvenser är det dock ovanligt med stereosignal, men man bör ändå separera elementen om de ska spela i stereo.

Fråga:
Kan man bygga ett filter med olika Branthet?
T.ex.. 12db/oktav till diskant och mellanregister och 6db/oktav till basen?

Svar:
Ja. Det är vanligt att man använder 6 dB branthet till basen, och 12 dB
i diskanten. Ju lägre branthet, desto bättre resultat, brukar man påstå.
Det beror dock lite på hur elementen fungerar. Ofta måste man ta till
kraftigare branthet.

Fråga:
Jag kan inte riktigt hålla med dig om att porten skall sitta på framsidan, på samma sida som baselementen. Enligt min personliga bedömning så tycker jag att basen låter bäst med porten på bakväggen. Vad kan det finnas för nackdelar?

Svar:
Nackdelarna med att placera porten på baksidan är som sagt tidsfelen som uppstår mellan element och rör. Röret är tänkt som ett komplement till baselementet vid låda frekvenser. Det är då lämpligast att placera det nära elementet, för att samspelet ska bli optimalt.
Resonanser från elementets baksida kan ibland höras genom porten, varför man kanske vill gömma undan den lite.

Fråga:
Kan man mäta impedans på en högtalare med ett vanligt "universal-instrument"?

Svar:
Du kan inte mäta impedansen, eftersom den är ett genomsnitt av växelströmsresistansen vid alla frekvenser. Du kan dock mäta likströmsresistansen, som brukar vara runt 25 % lägre än impedansen.

Fråga:
Jag har länge undrat vad distorsion är och hur det uppstår. Jag har fått klart för mig att det är förstärkaren som överbelastas och inte klarar av att leverera den effekt som krävs för att spela upp vissa frekvenser vid en viss ljudnivå. Men vad är det som HÄNDER INUTI FÖRSTÄRKAREN när den "klipper" frekvenserna???

Svar:
En enkel förklaring:
I stärkaren finns en transformator och en eller flera kondensatorer. Tranformatorn ser till att ladda upp kondensatorerna, och kondensatorerna försörjer resten av stärkaren med spänning och ström. Om kondensatorerna töms helt, t ex vid stora effektuttag, börjar stärkaren att leverera likström, och "klippning" uppstår. Detta kan skada både förstärkaren och högtalarna allvarligt.
Detta kan uppstå om t ex det bara sitter en kondensator under skalet (alternativt att den är för stor), och transformatorn inte hinner ladda upp den i tid. Eller om kondensatornerna är för små i lagringskapacitet

Fråga:
Varför finns det högtalare med olika ohm-tal. Enligt min logik vore det väl logiskt att konstruera en högtalare med så lågt ohm-tal som möjligt, så att verkningsgraden inte blir lägre än vad den redan är. Vad skulle hända inne i förstärkaren om man hade en (teoretiskt sett) högtalare 
utan impedans? Det borde väl gå att jämföra med att inte ha några högtalare inkopplade alls, och varför är det så farligt att inte ha några högtalare inkopplade alls till förstärkaren när man spelar musik?

Svar:
Ju lägre inpedans, desto mer effekt ut slutsteget. I teorin! I praktiken kräver det att slutsteget är kapabelt att leverera lika mycket ström vid alla impedanser. Något som få förstärkare klarar. I stället "klipper" stärkaren. Ju lägre impedans, desto hårdare pressas förstärkaren, och distorsion, minskad dämpfaktor, etc, är resultatet. Ingen impedans alla, dvs 0 ohm, är detsamma som kortslutning av högtalarkablarna. Något som inte alls är bra.

Fråga:
Jag håller på att bygga ett par högtalare, där basen har känsligheten 90 dB, mellanreg. 88, och diskanten 90. Hur gör jag för att få samma känslighet hos alla 3 elementen?

Svar:
Till att börja med bör du dra av 3 dB på basens känslighet, eftersom de mäter den i området 200 - 2000 Hz, och känsligheten är något lägre där under. Alltså, 90 - 3 = 87 dB. Sen är det bara att dämpa ner de övriga elementen till 87 dB. Nu är det lite onödigt att dämpa mellanregistret om det bara behöver dämpas 1 dB. Du dämpar alltså inte mellanregistret, men diskanten bör dämpas 2-3 dB.

Fråga:
Jag har handlat ett par billiga bashögtalare på ett överskottslager. Det står 200w, 91dB... Jag visade dem för en kompis som är rätt duktig på sånt här, och han sa det att det inte kan vara 200w. på dessa högtalare p.g.a. alldeles för små magneter. Man brukar ofta skriva ett större antal watt än vad dem egentligen är, sa han. Vad tror du?

Svar:
De har upptäckt att "watt" är ett bra säljargument, och gör vad som helst för att "skrämma upp" wattsiffrorna. Det kan t ex vara så att elementet matats med en 1 kHz tonstöt i 1 ms och med 200 watt - och den höll! 
Normalt klarar en högtalare en ganska hög effekt rent elektriskt sett. Det dröjer innan talspolen smälter! Men betydligt mindre effekt krävs för att gå över gränsen för högtalarens maximala konutslag. Har då dina högtalare en svag magnet, är det troligt att den inte kommer att hålla måttet! 

Att magneten är liten betyder inte automatiskt att den är svag!! Det finns flera utmärkta (och dyra) material att göra magneter med där de blir mycket starka. På det viset kan man alltså minska storleken på magneten med bibehållen styrka. 
I ditt fall kan man dock konstatera att magneten troligvis inte är av större kvalitet, då priset är lågt. Magneten är den dyraste delen i högtalaren, och en kraftfull bas blir då automatiskt dyr. 

Fråga:
Min förstärkare är på  120 watt. Måste jag skaffa 120 w högtalare?

Svar:
Nej. Det är inte i första hand elektriskt som elementet påfrestas, utan mekaniskt. Se till att elementet har en hög slaglängd. Även i en korrekt byggd låda kan elementen nå utanför området för normal slaglängd. 

Fråga:
Mina diskanter har en effekttålighet på 30 watt. Hur kommer det sig att de inte brinner upp när jag spelar högt?

Svar:
Signalen kommer att delas upp på det antal element du har kopplade till förstärkarkanalen. Generellt för 3-vägssystem gäller: Av hundra watt ut kommer 70 watt till basen, 20 w till mellanregistret och 10 till diskanten. Även de dämpningar som ofta används på diskanter bidrar till ökad effekttålighet. 

Fråga:
Går det att använda bilhögtalare inomhus, och vise versa?

Svar:
Ja, bilbas inomhus fungerar bra, dock är det inte alltid säkert att en innehögtalare tål de temperaturväxlingar som sker i en bil p g a våra årstider.


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post