Den färdiga lådan
Transientsvar

 

En kort tonstöt läggs på en bashögtalare. Naturligtvis önskar man att samma sak ska komma ut som ljud. Alla högtalare kommer tyvärr att förvränga signalen mer eller mindre. 
På denna sida: • Transientsvar  • 

Transientsvar

En transient är definitionsmässigt en kort ljudimpuls. En trumma är ett bra exempel. Anslaget på ett piano är också att betrakta som en transient. I det senare fallet går ljudet över i en sakta utklingande ton, medan ljudet i första fallet slutar nästan lika abrupt som det började. Hur väl en högtalare förmår att återge dessa ljud kallas transientsvar.

Man talar om att en högtalare har en "snabb" bas, dvs ett bra transientsvar. Ljudet från en högtalare med ett dåligt transientsvar i basen beskrivs ofta som "gummibas", "fläskbas" eller att basen "släpar efter". Ljudet blir inte den korta dunken som önskat, utan en mer utdragen duns. Figuren nedan illustrerar vad som händer.

En kort tonstöt läggs på en bashögtalare. Naturligtvis önskar man att samma sak ska komma ut som ljud. Alla högtalare kommer tyvärr att förvränga signalen mer eller mindre. I figuren ovan blir pulsens början orolig och får en lång svans i slutet. Transientsvaret hos en högtalare är helt styrt av frekvens-och fasgången, något som kan bevisas med avancerad matematik.

Många hävdar att små baselement med lätta koner ger en snabbare bas än större varianter. Ljudet blir enligt resonemanget bättre med flera små element i stället för ett stort. Detta är en sanning med modifikation. Ett litet högtalarelement får nästan alltid en annan frekvensgång än ett stort, därför att det är konstruerat så. Det lilla elementet kan inte gå lika långt ner i basen som det stora. Det resulterar även i en annan fasgång vilket också ger ett annat transientsvar. Men om man nu konstruerar två högtalare med identisk frekvensgång där den ena har små baselement och den andra ett större kommer transientsvaret också att bli identiskt! Det som i praktiken kan göra att det låter olika i alla fall är hur distorsionen bildas i de olika fallen.

Naturligtvis är det inte bara i basen som en högtalares transientsvar har inverkan på ljudet. Likartade problem uppstår i alla register. Kopplingen till frekvens-och fasgången finns där hela tiden. Ojämnheter leder till dåligt transientsvar.


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post