Inledning
Uppbyggnad

 

Jag orkar inte bygga nån klumpig låda till mina högtalarelement. Kan jag inte lika gärna lägga dem på golvet? Då tar de ju också mindre plats!
På denna sida: • Elementets uppbyggnad • Varför högtalarlåda? • 


Ett elements uppbyggnad

En trattformad pappkon, membran, är placerat i ett chassie med en cirkulär permanentmagnet. Konen är fäst i chassiet med en fjädrande upphängning. I konens nedre del har man klistrat fast en rund spole, talspolen, vilken kan röra sig fritt i ett radiellt magnetfält. När man tillför en spänning vill talspolen röra sig ut ur magnetfältet med en kraft. Kraften som uppstår utnyttjas för att flytta högtalarkonen som i sin tur sätter luften i rörelse. 

Surround = Upphängning
Magnet = Magnet
Con = Kon / Membran
Spider = Spindel (extra upphängning)
Dust Cover = Dammskydd
Pole = Polstycke
Voice Coil = Talspole
Basket = Chasie

Varför högtalarlåda?

När konen pressas utåt sammanpressas luften framför konen. En luftförtätning och luftförtunning uppfattar våra öron som ljud. På baksidan av högtalaren sker ett motsatt förlopp. När konen pressas utåt och orsakar luftförtätning (övertryck) i luften måste det samtidigt uppstå luftförtunning eller undertryck bakom konen. Gör man inte något åt detta, så kommer luften från framsidan att rusa till baksidan för att fylla ut undertrycket. Man får då en luftutjämning och ljudet försvinner. 
Fenomenet kallas akustisk kortslutning, och är mest märkbart för bastonerna. 

För att skilja elementets framsida från dess baksida använder man en låda, som därför också måste vara helt tät, i såväl fogarna som i kabelgenomföringar etc. Är den inte tät så kan elementets båda sidors ljudvågor komma i kontakt med varandra, men i mindre utsträckning (beroende på avstånd till baksidan), och som regel får man en mycket tunn basåtergivning och en låg effekttålighet som följd. 
Lådan fungerar dessutom som en stötdämpare för elementet, likt som på en bil. Ju större lådvolym - med ett givet element - desto sämre dämpning och desto lättare slår konen i botten.


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post