Inledning
Parallell- och seriekoppling

 

Hur kopplar man samman flera element med varandra? Kan man driva 10 st baselement på samma kanal utan att köra sönder förstärkaren? Jodå, om man bara ser till att inte överbelasta förstärkaren med för låg impedans. Det gäller alltså att koppla rätt. 

Att koppla flera element på samma kanal på förstärkaren kan verka knepigt. Ta en titt nedan så kanske det blir enklare.

Parallellkoppling

Till höger ser du två baselement som är parallellkopplade.
Men denna koppling halveras impedansen, dvs om båda elementen har impedansen 8 ohm, blir impedansen efter denna koppling 4 ohm.
Om elementen inte har samma impedans, eller om du kopplar samman flera element, blir det lite knepigare att räkna fram impedansen. Detta kan göras genom följande formel:

1/Rx = (1/R1) + (1/R2) + (1/R3) + (1/R4)... osv.
R1 och R2 osv är impedansen för element nr1, nr2 osv.
Rx är den beräknade impedansen.

Ett exempel: Vi parallellkopplar tre element där alla har impedansen 8 ohm. Folmeln blir följande:
(1/8) + (1/8) + (1/8) = 0,375
1/0,375 = 2,66 ohm.

Om det endast finns två element i kopplingen kan man använda den enklare formeln:
Rx = (R1 x R2) / (R1 + R2)

Den totala impedansen vid parallellkoppling är alltid mindre än den minsta impedansen i kopplingen.

Till höger ser du här en koppling med fyra element. Enligt formlerna, om varje element har impedansen 8 ohm, får vi en total impedans på 2 ohm.


Seriekoppling

Till höger ser du två baselement som är seriekopplade.
Men denna koppling dubbleras impedansen, dvs om båda elementen har impedansen 8 ohm, blir impedansen efter denna koppling 16 ohm.
Formeln är följande:
Rx = R1 + R2 + R3 + R4 ... osv.

Ett exempel: Vi seriekopplar tre element med impedansen 8 ohm. Formeln blir följande:
8 + 8 + 8 = 24 ohm.

Vid seriekoppling är impedansen lika med summan av impedansen hos varje element.

Till höger - en koppling med fyra element, där alla är seriekopplade. Enligt formeln, om varje element har impedansen 8 ohm, får vi en totalimpedans på 32 ohm.

Kombination av serie- och parallellkoppling

Det är oftast inte särskilt lämpligt att koppla samman många element, varken i serie eller parallellt, pga total-impedansen. Då är det bättre att kombinera kopplingarna. Till höger ser du att de fyra elementen är parallellkopplade två och två, och de båda parallellkopplade paren kopplas sedan i serie. Om alla elementen har impedansen 8 ohm, blir den totala impedansen 8 ohm.


Generellt om parallell- och seriekoppling

Det går alltså att koppla samman flera element, och ändå bibehålla en för förstärkaren lagom impedans. Effekten från förstärkaren fördelas lika över de sammankopplade elementen.


Koppla filterkomponenter

Samma formler som används ovan, kan användas även för att koppla samman filterkomponenter såsom motstånd, spolar och kondensatorer. Samma formler kan användas som ovan, med en viktig skillnad.

Koppla spolar
Använd formlerna ovan. Om du parallellkopplar två 1.0 mH spolar, får du 0.5 mH. Om du seriekopplar får du 2.0 mH.

Koppla motstånd
Använd formlerna ovan. Om du parallellkopplar två 1.0 ohms motstånd, får du 0.5 ohm. Om du seriekopplar får du 2.0 ohm.

En parallellkoppling av två motstånd. En seriekoppling av två motstånd.

Koppla kondensatorer
Använd formlerna ovan - omvänt! Om du parallellkopplar två 1.0 uF kondensatorer, får du 2.0 uF. Om du seriekopplar får du 0.5 uF. Resultatet är alltså omvänt för kondensatorer!


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post