Delningsfilter
Konjugatlänk

 

Detta är en metod att jämna ut impedanskurvan.  En absolut förutsättning för att filterteorierna ska kunna användas.
På denna sida: • Konugatlänk  • Beräkna konjugatlänken  •  Kopplingsschema • 

Konjugatlänk/impedanskorrigering...

Detta är en metod att jämna ut impedanskurvan. En absolut förutsättning för att filterteorierna ska kunna användas. Länken ser till att elementet uppför sig elektriskt som det är tänkt att göra. Utan denna kompensering kommer filterberäkningarna att bli helt felaktiga.

Stora variationer i impedansförloppet medför också att förstärkarens arbete påverkas. Dessa variationer påverkar även den totala frekvensgången negativt. En Hifi-förstärkares uteffekt anges vanligen både för 4 och 8 ohms impedans. I de allra flesta fall är uteffekten mindre vid 8 än vid 4 ohm. Detta är en följd av att förstärkaren inte i första hand levererar en effekt utan en spänning och att denna i normala hifi-förstärkare är konstant och i huvudsak oberoende av impedansens värde. När impedansen görs mindre kommer därför strömmen att öka och följaktligen också uteffekten. Det är då uppenbart att den effekt som avges till högtalaren (med varierande impedansförlopp) varierar med frekvensen.

När behövs då en konjugatlänk? Alla komponenter har ju negativ inverkan på högtalarens egenskaper, så man vill ju inte använda för många komponenter. Enklast är det att titta på elementets impedanskurva i databladet (bör finnas med vid köp). Har då elementet en högre impedans än den "nominella" vid den tänkta delningsfrekvensen rekommenderas alltid en länk. Diskanter kräver sällan någon impedanskorrigering, de har vanligtvis mera "normala" impedansförlopp än de övriga registren. Dock är det svårt att veta hur det tänkta delningsfiltret kommer att påverka elementens impedansförlopp. Även om elementet uppvisar en spikrak impedans vid delningspunkten, kan denna påverkas negativt.

Normalt ökar impedansen med ökad frekvens (p g a induktionen i talspolen) och uppgiften för länken är just att kompensera för talspolens induktans.

Diagrammet nedan visar impedansen hos ett 2-vägsfilter av 2:a ordningen. Den raka kurvan visar impedansen när konjugatlänkar kopplats till både basen och diskanten. Kurvan med stor variation i impedansen är filtret utan konjugatlänkar. Filtret utan konjugatlänkar har dessutom större variation i fasgången.


Formel för beräkning av konjugatlänk:
Formler Värden
R1 = Re x 1.25
C1 = (Le x 1000) / R1^2
Re = Högtalarens likströmsmotstånd (ohm)
Le = Högtalarens induktion i talspolen (mH)
R1 = Länkens motstånd
C1 = Länkens kondensator

Exempel: Om elementet har likströmsmotståndet 6,8 ohm, och induktionen 0,8 mH, blir motståndet (6,8 x 1,25) 8,5 ohm, och kondensatorn (800 / 8,5 x 8,5) 11,1 uF, alltså 8,5 ohm + 11,1 uF


Kopplingsschema på konjugatlänkens koppling i delningsfiltret
Konjugatlänken sätts in efter själva delningsfiltret. Så här ser kopplingen ut för konjugatlänken (nedan) Och så här kan det se ut när både dämpning och konjugatlänk används (nedan)

 


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post