Delningsfilter
Filterlista

 

Här hittar du enkla filterlistor som du kan använda för att slippa räkna fram komponenterna själv.
På denna sida: • Färdiga filterlistor  •  Exempel på filterkombinationer • 

Färdiga filterlistor

Här har jag lagt ut färdiga listor med komponentvärden som behövs till ett delningsfilter. Du hittar tre olika tabeller, där den första tabellen visar komponentvärdena för ett 1:a ordningens filter med brantheten 6dB/oktav. Den andra och tredje tabellen gäller för 2:a ordningens filter (12dB/oktav). Att det är två olika diagram för 2:a ordningen beror på att det är olika komponentvärden för lågpass- och högpassfiltret.

Om du tittat på mina övriga filter-sidor vet du hur själva kopplingen ser ut, och vad de olika filterordningarna innebär. Lågpass innebär alltså att bara låga frekvenser passerar, och används för baselementets delning uppåt i frekvens. Högpass används för diskanter och delar alltså nedåt i frekvens. För mellanregisterelement behöver du både ett lågpass- och ett högpassfilter. Lågpassfiltret tar då bort frekvenser över den valda, och högpassfiltret tar bort frekvenser under den valda.

L i tabellerna betyder spole, och C betyder kondensator. Tabellerna har värden för spolar och kondensatorer i både 4 och 8 ohm. Spolvärdena är angivna i milliHenry (mH) och kondensatorvärdena i mikroFarad (uF).

Titta lite på diagrammen, så tar vi lite praktik nedan.

Exempel på filterkombinationer:

1:a ordningens filter. Låt säga att du vill ha ett 1:a ordningens 2-vägs filter som delar vid 2000 Hz. Titta då i första tabellen. Om basen har impedansen 4 ohm behöver den en spole på 0,4 mH. Om diskanten har impedansen 8 ohm behövs en kondensator på 8 uF.

Om du vill bygga ett trevägsfilter med ett mellanregister, och alla element har impedansen 8 ohm för enkelhetens skull, och du vill dela vid 700 Hz och 4000 Hz, får du värdet 2,5 mH till basen (700 Hz), 22 uF och 0,4 mH till mellanregistret (700 + 4000 Hz) samt 3,7 uF till diskanten.

2:a ordningens filter. Du vill ha ett 2:a ordningens filter som delar 4000 Hz. Både basen och diskanten har impedansen 8 ohm. Titta då först i lågpass-tabellen så hittar du värdena 0,5 mH och 3,3 uF till basen. För diskanten tittar du i högpass-tabellen och hittar 0,5 mH och 2,5 uF.

Om du vill bygga ett trevägsfilter med ett mellanregister, och alla element har impedansen 8 ohm för enkelhetens skull, och du vill dela vid 700 Hz och 4000 Hz, får du värdena 3,2 mH och 18 uF till basen (700 Hz), 3,2 mH + 16 uF och 0,5 mH + 3,3 uF till mellanregistret (700 + 4000 Hz) samt 0,5 mH och 2,5 uF till diskanten.

För att se hur själva kopplingsschemat ser ut - titta på sidan "Kopplingsschema".

För beräkning av nivådämpningar och konjugatlänkar, se respektive sida; Dämpningar, Konjugatlänkar.


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post