Delningsfilter
Filterdiagram

 

Vad är skillnaden mellan ett bra och ett dåligt filter? Ja, ibland bara några 10-tals kronor...
På denna sida: • Filterdiagram •  Polvända vissa element • 

Vi kan börja med att ta en titt på skillnader i branthet. Ta en titt på diagrammet nedan.

Ju högre ordning filtret har, desto fler komponenter ingår i filtret, och desto brantare delas frekvenserna bort. Exemplet ovan är ett lågpassfilter (lågpass = bara låga frekvenser passerar) med olika branthet.
 
Nedan ser du frekvensgången för två olika filter i en trevägskonstruktion. Det första med brantheten 6dB/oktav (1:a ordningen). Det andra med brantheten 24dB/oktav (4:e ordningen).

För- och nackdelar då? Det första filtret (6dB/oktav) är enkelt att bygga, har bra fasgång och bra transientsvar. Det andra filtret är å andra sidan bättre på att dämpa resonanser och öka effekttåligheten.

Man kan lätt tro att ju brantare filter man har, desto bättre. Filtret blir ju effektivare som filter ju brantare det är. Frågan är tyvärr mycket mer komplicerad än så, det finns en lång rad faktorer att ta hänsyn till. Läs mer om detta under "Allt om filter".


Ibland kan du behöva polvända vissa element. Med det menas att du vänder på plus och minus uppe vid elementets anslutningar. Detta gäller 2:a ordningens filter. Man polvänder då vartannat element. I ett 3-vägsfilter (bas, mellan, diskant) polvänder man alltså mellanregistret, och i ett 2-vägsfilter polvänder man diskanten.

Nedan ser du en jämförelse mellan två olika filter med Butterworth-avstämning och brantheten 12dB/oktav i en 2-vägskonstruktion. Om du inte polvänder diskanten uppstår en "glugg" i frekvensgången. Polvänder du diskanten får du istället en liten puckel precis vid brytfrekvensen, med det är i alla fall bättre än det första alternativet.


För att undvika puckeln vid delningen - använd en annan filtertyp.


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post