Element
Elementegenskaper

 

Hur skiljer man på två olika baselement? Passar två olika 8 tums element i samma låda?

Elementegenskaper

För att en högtalarlåda ska fungera bra krävs lite planering. Att få en högtalare att mullra och dundra är inte svårt, men gör knappast någon glad i längden. Att få en musikalisk återgivning kräver däremot både lite eftertanke och en smula matematik. Det gäller att finna den rätta kombinationen av element och låda. Det är t ex inte alla element som är avsedda för basreflexlådor.

Innan man ens överväger att köpa ett visst element måste man ta en titt i databladet. När man väljer element för basen är det några egenskaper (eller parametrar) som är speciellt viktiga. 

Resonansfrekvensen, Fs (Hz)
Resonansfrekvensen för elementet i fri luft. Om man ger konen en liten knuff när elementet inte är monterat i en låda kommer den att vibrera med sin resonansfrekvens. Styr till viss del hur djupt i frekvens en högtalarkonstruktion kan gå.

Ekvivalent volym, Vas (liter)
Den ekvivalenta volymen för ett högtalarelement är ett mått på dess akustiska fjädringsmjukhet, dvs det motstånd man möter då konen pressas in i en låda. 

Totalt Q-Värde (Qts)
En högtalares totala Q-värde (Qts) är kombinationen av den totala dämpningen både mekaniskt och elektriskt/magnetiskt. Qes är en benämning på hur talspolen beter sig elektriskt och Qms hur den beter sig mekaniskt ihop med magneten.

Sd (cm2)
Konarea i kvadratcentimeter.

Dd
Ett elements effektiva strålande diameter i cm.

Qes
Elektriskt Q-värde.

Qms
Mekaniskt Q-värde.

Mmd
Konens och talspolens vikt exlusive luftmassan i gram.

Mms
Konens och talspolens vikt inklusive luftmassan, även kallad dynamisk massa i gram.

Cms
Konupphängningens fjädringsstyvhet i meter per Newton.

Bl
Talspolens och magnetsystemets kraft faktor i tesla per meter.

Rms
Elementets mekaniska resistans i upphängningen i kg per sekund.

Re (ohm)
Talspolens resistans. Bör inte förväxlas med impedansen, som typiskt är ca 25 procent högre än Re.

Le (mH)
Talspolens induktans vid 1kHz om inget annat anges.

Känslighet (1m/1w)
Anger den ljudstyrka elementet producerar på 1 meters avstånd, då 1 watt tillförs.

Effekttålighet (watt)
Anger den effekt som elementet klarar av utan att gå sönder.

Xmax (mm)
Den maximala linjära slaglängden.

Vd
Maximal linjär slaglängdsvolym = Sd * Xmax i liter.

(Flera värden kommer...)

Så, vilka värden är "bäst"? 
Ja, det är en fråga som det tyvärr inte finns något entydigt svar på. Olika lådor "kräver" olika specifikationer, och då beror elementvalet på vilken låda man planerat att bygga. Och vilken låda man väljer beror på vilken typ av musik man vill spela.

Olika specifikationer för olika lådor

Open-Air: Progressiv upphängning, inte för stor magnet, Q på 0,5 eler mer.

Sluten: Relativt liten magnet, Q på 0,5 eller mer, X-max 8 mm och uppåt. Ska alltid fyllas med dämpmaterial.

Basreflex: Q mellan 0,2 till 0,3. Q större än 0,45 fungerar mindre bra. Stor magnet, stor talspole.

Bandpass typ 1 (5:e ordningen): I stort sett samma som passar i slutna lådor. Ju kraftigare magnet, och ju större talspole, desto sämre fungerar det. Q mellan 0,4 till 0,6.

Bandpass typ 2 & 3 (6:e och 7:e ordningen): Stor magnet, Q mellan 0,2 till 0,45. Inre väggar med akustiskt dämpmaterial.

Transmissions-linje: Mycket kraftigt membran, hög BL-faktor (mått på elementets "motor"), kraftig upphängning - gärna progressiv. X-max ska vara stort - 7-8 mm för 10 eller 12 tum.

Kvartvågspipa: Lätta styva membran, hög BL-faktor, progressiv upphängning.

Horn: Hög BL-faktor, lätt kon.


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post