Element
Mellanregister

 

Det främsta skälet till att ett mellanregister inte låter bra är diverse resonansfenomen. Är högtalarens filter inte korrekt dimensionerat kan man dessutom få uttalade distorsionsproblem.
På denna sida: • Mellanregister-element • 

Mellanregister-element

Den vanligaste typen av mellanregister är konhögtalare. Konen är för det mesta gjord av plast eller papper. Plasten har i allmänhet mindre problem med resonanser (=jämnare frekvensgång) men är dyrare och går ofta inte lika högt upp i frekvens. Varianter med någon form av fibrer i konmaterialet förekommer också.
Plast och fibrer är två sätt att lösa ett och samma problem som brukar kallas break-up, uppbrytning. Det är bara vid de lägsta frekvenserna som en kon rör sig lika mycket längs inne vid talspolen som vid ytterkanten. Konen rör sig i det fallet som om den vore helt stel. När konen rör sig snabbare kommer den också att tvinas accelerera mer. Resultatet blir att konen "böjer sig".

Att konen inte är helt stel är i sig inget problem. Bekymret är att en kon, precis som alla andra mekaniska föremål, har ett antal s k egenfrekvenser eller resonansfrekvenser. Vid dessa frekvenser tenderar konen att själv vibrera olika mycket på olika ställen. Resultatet blir toppar och dalar i frekvensgången vid resonanserna.

Genom att göra konen mycket stel kan resonansfenomenen flyttas upp i frekvens, helst så långt att problemen börjar först över de frekvenser örat förmår att uppfatta. Om konen istället görs mjuk kan man välja ett material som "äter upp" vibrationerna effektivt. Man låter med andra ord konen bara röra sig i centrum vid höga frekvenser.

Genom att utforma membranet (konen) som en bubbla (eller "dom") istället, och tillverka denna av tyg som är behandlat med någon klibbig massa får man en mycket resonansfri konstruktion. Problemet är att det användbara frekvensområdet blir begränsat i jämförelse med en vanlig kon.
Det är också vanligt att man behandlar papperskoner med något som minskar resonansbenägenheten. En behandling som brukar ge bra resultat.

Om talspolen i elementet har ovanligt stor diameter i förhållande till konens storlek minskas uppbrytningsproblemen eftersom drivkraften fördelas mycket jämnare. Med stor talspole kan även konen göras "grundare", vilket minskar tidsfördröjningen i elementet (se nedan).  Storleken förbättrar också värmeavledningsförmågan vilket ökar effekttåligheten.


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post