Element
Lång väg kvar

 

Om vi nu bygger en låda till våra bashögtalare, är vi färdiga då? Nej, vi har en lång väg kvar.Vad kallas högtalar-enheten vi byggde lådan till? Just det. BAS-högtalare. Elementet är byggt för att bara spela bas. Man behöver alltså ha flera högtalar-element för att täcka hela frekvensområdet från bas till diskant. Men varför...? 
På denna sida: • Lång väg kvar...  • 

En stor bashögtalare har svårt att ge en stor spridningsvinkel för ljudet över hela frekvensområdet. Konens stora massa och diskant-tonernas små amplituder (attacker/rörelser) samt korta periodtid gör, att endast området närmast talspolen sätts i rörelse. Bashögtalaren förmår alltså inte att återge de övre frekvenserna bra, p g a den stora konen. Därför kompletteras alltid baselementet med ett diskantelement, som alltså har till uppgift att ta hand om det frekvensområde som bashögtalaren inte klarar av. Diskanter har en mycket liten kon, p g a att den ska kunna hantera de snabba attackerna bra. Tillsammans bildar de ett tvåvägssystem.

Detta fungerar bra om inte det använda baselementet är för stort. Med större kon än 8 tum krävs oftast ett mellanregisterelement, p g a att frekvensområdet för bashögtalaren blir mindre ju större kon den har. Dessutom har större element nästan alltid en mindre behaglig klang högre upp i frekvens.
Mellanregistret har till uppgift att återge ljudet mellan bas och diskant. Detta kallas trevägssystem.
För att få så bra spridning som möjligt av alla frekvenser, bör mellanregistret motsvara halva baselementets storlek, dvs. 5 tum mellanregister med 10 tum bas.

De olika enheterna är som sagt byggda för att spela inom ett visst frekvensområde, men inga av elementens områden är begränsade från fabrik, utan det får vi ordna själva.

Hur gör man då? De olika elementen separeras från varandra genom att frekvenserna delas upp och skickas till respektive högtalare som är gjord för att på bästa sätt återge detta. Detta görs med ett delningsfilter. På så sätt begränsas högtalarens uppgift som därigenom utförs bättre.

Ett delningsfilters huvudkomponenter är spolar och kondensatorer, där spolen bromsar de höga frekvenserna och kondensatorn de lägre. Genom att ändra komponentvärde kan olika delningsfrekvenser erhållas. Motstånd används ibland för att anpassa de olika elementens verkningsgrad så att inget element blir dominerande, vilket blir tröttsamt att lyssna på i längden. Se även ”Delningsfilter”.


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post