Element
Få el. många element?

 

I somliga konstruktioner sitter det kanske tio element, medan vissa konstruktörer hävdar att det bara ska vara ett enda element! Varför?
På denna sida: • Få eller många element? • 

Få eller många element?

I somliga konstruktioner sitter det kanske tio element, medan vissa konstruktörer hävdar att det bara ska vara ett enda element. Extrema lösningar åt det ena eller andra hållet innebär alltid att man tvingas avstå från något. Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till:

Frekvensgång. Det viktigaste skälet till att ha fler element än ett är svårigheten att få riktigt rak frekvensgång över ett större frekvensområde. Det är helt enkelt inte så lätt att tillverka en bashögtalare som fungerar bra även i diskanten. Ju större element desto svårare. Det är inte utan skäl en diskant är mycket olik (och mindre) än ett baselement. Mindre bashögtalare kan dock bevisligen låta bra i mellanregistret.

Fasgång. När man bygger ett system med många element som vardera arbetar inom ett smalt frekvensområde har man ofta glömt bort fasgången. Många element kräver nämligen komplicerade filter och dessa ger alltid biverkningar i form av stora fasfel. Ferkvensgången kan vara spikrak, men ljudbilden blir ofta platt och trist.
I praktiken är det bara en- och tvåvägshögtalare som kan få korrekt fasgång.

IM-distorsion. När ett och samma högtalarelement ska återge mer än en frekvens uppstår s k intermodulationsdistorsion. I korthet "stör" den ena frekvensen den andra. Ju fler frekvenser som ska återges av samma element, desto mer IM-distorsion. I ett system med fler element delar ett filter upp ljudet till de olika elementen, vilket sänker IM-distorsionen markant. I teorin kan man helt undvika IM-distorsion med lika många element som det finns frekvenser. Naturligtvis helt orimligt att uppfylla!

Spridning. En bashögtalare sprider teoretiskt ut ljudet likformigt åt alla håll. Man säger att ljudet sprids sfäriskt. Reflexer mot väggar, golv och tak gör att basen ändå kan vara olika stark i olika delar av rummet. Vid högre frekvenser blir ljudet mer riktat. Frekvensgången blir därför beroende av lyssningspositionen. Framförallt diskanten dämpas vid sidan om högtalaren. Genom att dela upp ljudet på flera element har man fler möjligheter att styra hur ljudet ska spridas. Med bara ett element blir man omvänt mycket låst.


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post