Diagram
Teori och verklighet

 

Om du inte tänker flytta ut högtalarna i universum, där du är fri från alla reflekterande ytor, kommer dina framräknade resultat med största sannolikhet inte att stämma. Prova att möblera om i lyssningsrummet. Små förändringar kan göra stora ljudförbättringar.
På denna sida: • Teori och verklighet  •

Ett normalt beräkningsprogram för högtalare visar resultatet som det skulle bli om lådan inte hade några dimensioner och den placerades i rymden, bland stjärnorna. När du sedan ställer in lådorna i bostaden, kommer framför allt frekvensgången få ett helt annat utseende. Figuren nedan visar en basreflexlåda, ställd mot ena väggen av ett normalstort vardagsrum, där lyssnaren står i mitten av rummet.

Frekvensgången ser ganska orolig ut. Det är resultatet av rumsresonanser. Frekvensgången hos själva högtalaren är egentligen mycket jämn. Rumsresonanser är ofrånkomliga och mycket avgörande för det ljudande resultatet.
Sitter man och laborerar med ett beräkningsprogram en stund får man en viss känsla för hur olika lådor och element påverkar resultatet. Byte av element i en och samma låda ger olika frekvenskurvor.  Men den riktiga kopplingen till verkligheten kommer inte förrän lite sågspån har producerats.

Två enkla experimentlådor med olika storlek kostar lite pengar och möda, men ger ovärdelig erfarenhet. Det finns nämligen vissa saker som inte låter sig beräknas hur gärna man än vill. Två högtalare som enligt beräkningarna borde låta identiskt kan ändå uppfattas som olika. Mycket har med placeringen i rummet att göra, olika dimensioner etc, men också den sinnesstämning som vi råkar befinna oss i, är en avgörande men oberäknerlig faktor! Vad som låter bra ena dagen låter konstigt nästa.
Den känslomässiga upplevelsen kan inte alla kurv-diagram i världen ersätta!


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post