Lådor
Olika lådor

 

Vilken låda ska man välja? Det finns ju så många! Jo, ett element passar inte bra i alla lådmodeller, och olika lådor passar olika bra till olika typ av musik. På den här sidan kan du läsa om de vanligaste lådtyperna, och kanske kan du sedan bestämma dig för din egen favorit.

Varför kan olika beräkningsprogram ge olika resultat på lådvolymer och avstämningsfrekvenser?

En bashögtalare har vissa egenskaper, elektriskt och mekansiskt. Dessa egenskaper, eller parametrar (värden) som man kallar dem, kan sättas in i långa formler för att beräkna fram en lämplig låda. Vilken typ av låda brukar inte programmet bry sig om att rekommendera, utan det är upp till användaren att göra en avvägning beroende på vilken typ av musik som ska spelas, i vilken miljö lådan ska placeras i osv. En låda med djupbas passar ju inte särskilt bra till hårdrock, och inte heller till en bil, då djupa bastoner måste få breda ut sig, och får inte riktigt plats in en bil.

Nåja, när man valt lådtyp, är det dags att beräkna lådans volym. Även här tar man hänsyn till vald musikstil och miljö. En bashögtalare kan alltså fungera mycket fint i många olika lådvolymer. Beräkningsprogrammets egentliga uppgift är att visa ett grafiskt beräkningsresultat, så att man ser om det kommer att fungera eller inte. Dessutom måste eventuella basreflexrör's dimensioner beräknas korrekt, beroende på den valda volymen.

Det går alltså fint att modifiera lådor i efterhand, om man inte skulle vara nöjd. Beroende på vad som låter fel, kan man minska eller öka lådans volym. Man måste då även räkna om rör-dimensionerna till den nya volymen.

Olika lådor till olika element

En del kan undra varför element med olika Q-värde tilldelas olika lådor! Svaret är som följer: 
Med egenskaper som ekvivalent volym (Vas) och resonansfrekvens (Fs) kan man räkna ut en låda, beräkna rör samt få fram lådans F-3 dB-punkt. Qts är en parameter/egenskap som svarar för "bästa lådvolymen" (optimala) och bestämmer hur frekvenskurvan kommer att se ut. Ju högre Qts desto lägre F-3 dB-punkt med den "optimala" lådan.  Element med högt Qts i en basreflexlåda ger en mycket stor lådvolym, och en låg undre gränsfrekvens (F-3 dB-punkt). Lådan bör inte vara större än elementets Vas-värde och F-3 dB-punkten bör vara högre än elementets Fs, då det annars förlorar mycket effekttålighet! 

OK, vi minskar lådvolymen tills vi uppfyllt dessa krav. Nu har vi fått en hög puckel (peak) i frekvenskurvan (eller ljudkurvan om man vill kalla den det), vilket inte är önskvärt. Byter vi till den slutna lådan kan vi med en mindre lådvolym få en rakare frekvensgång. Man kan säga att den slutna lådan är "anpassad" till högt Q-värde! Dessutom får element med högt Qts dålig dämpning i en basreflexlåda, vilket kan bidra till dåligt kontrollerad basåtergivning, och troligen kommer elementet att gå sönder väldigt lätt! 

En sluten låda har en högre undre gränsfrekvens än basreflexlådan, då den inte har röret som hjälper till i djupbasen. Element med lågt Qts i en sluten låda får ofta en för hög undre gränsfrekvens, varför basreflexlådan är att föredra. Man kan då få en lägre F-3 dB-punkt. 

Genom att prova sig fram och "leka" lite med ett beräkningsprogram kan man lära sig en hel del.

På sidan elementegenskaper ser du en lista över vilka elementparametrar som fungerar bäst ihop med olika lådor.


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post