Lådor
Dämpning

 

Det är inte bara högtalarelementets Q-värde som styr dämpningen i en låda. Fylls lådan i större eller mindre grad med någon form av dämpmaterial kan ljudkaraktären påverkas. Den dämpning som fyllningen utgör, adderas till den elektriska dämpningen (Q-värdet).
På denna sida: • Dämpning

Dämpning

Som dämpmaterial används lämpligen den speciella vadd som finns att köpa i fackhandeln.  Glasfiberull är billigt, men är mycket otrevligt att arbeta med. I en basreflexlåda kommer dessutom gärna fibrer ut i omgivningen via porten.

Dämpningen är viktig för att undvika luftresonanser i lådan men måste placeras med eftertanke. En sluten låda kan packas ganska tät med dämpning. Basreflexlådan däremot bör ha så lite dämpmaterial som möjligt. Speciellt viktigt är att luftströmmen kring porten inte hindras. Om baselementet används högre upp i frekvens, kan man ha mer dämpning direkt bakom konen och mindre i resten av lådan.

I baslådor som är avsedda enbart för mycket låga frekvenser (subwoofer) behövs i allmänhet inget dämpmaterial alls. Detta av två skäl. För det första är lådan i allmänhet betydligt mindre än våglängden på de frekvenser som ska återges. Det innebär att inga störande resonanser kan uppstå. För det andra blir alla dämpmaterial mindre effektiva vid lägre frekvenser. Det är med andra ord verkningslöst att ha dämpning i en låda för renodlad djupbas.

En vanlig fråga är om dämpmaterialet ska räknas in i lådans volym. Svaret är oftast nej. Dämpvadden är inte lufttät och tar därför inte upp någon volym i lådan.


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post