Lådor
Dubbelavstämd reflex

 

En dubbelavstämd basreflexlåda utnyttjar två resonanser vilket ökar portens frekvensområde och resulterar i djupare bas!

Om dubbelavstämd basreflex

Dubbelavstämd basreflex är en ovanlig lådtyp som kan vara intressant för den experimentelle lådbyggaren. Det finns många varianter på hur det hela ska eller bör se ut för att det ska fungera. Några av dem kommer du att stöta på här.Dubbelavstämd basreflexlåda (dubbelkammare)

För enkelhetens skull kan vi kalla lådan för en "dubbelkammare". Den är avstämd till två frekvenser med en oktavs mellanrum istället för en enda frekvens som med basreflexlådan. Denna dubbla avstämning ökar dämpningen på elementet. Den stora kammaren är dubbelt så stor som den lilla. Alla rör har samma dimensioner.

Placeringen av rören är ganska oviktig om den bara hålls mer än 10 cm från baselementet. Ett rör som är för nära elementet blir mer känslig för resonanser och missljud i den övre basen och midbasen. Lite dämpmaterial och rätt avstånd mellan rör och element minskar denna effekt.

Dubbelkammaren är först designad för att belasta elementet över ett bredare frekvensområde än den vanliga basreflexlådan.

Dubbelkammaren har som namnet antyder två kammare, typiskt med den ena kammaren dubbelt så stor som den andra. Om rören i och genom båda kamrarna har samma diameter och längd kommer elementet att se två resonansfrekvenser men en oktavs mellanrum.

Vid den låga frekvensen kommer elementet uppföra sig som om den var monterad i en vanlig basreflexlåda med en volym motsvarande den totala volymen av de båda kamrarna. Vid högre frekvenser, en oktav över den första, är elementet mera dämpat av lådan. Denna dubbelavstämning gör dubbelkammaren något mer tolerant för variation i elementens parametrar jämfört med en vanlig basreflexlåda. Till fördelarna hör också att det totala konutslaget kommer att vara mindre.

Hur man designar en dubbelavstämd basreflex

Det finns flera modeller på denna lådtyp och därför kommer flera exempel att tas upp här.

Typ 1

 • Välj baselement. Använd dess specifikationer för att ta fram en lämplig låda. Denna volym blir den totala volymen för båda kamrarna.
 • Bestäm den låga avstämningen för lådan. Märk att det kommer att finnas en resonans vid dubbla fekvensen av den låga.
 • Välj rördiameter och längd. Kom ihåg att rörarean för ett rör måste vara multiplicerad med 2 för att ta fram den totala rörarean som kommer att vara i kontakt med rummet.
 • Använd volymen och dubbla arean av ett rör för att ta fram rörlängd. Denna längd gäller sedan alla tre rör. Kom ihåg att du måste dela den totala volymen så att en kammare har dubbelt så stor volym som den andra.

Typ 2

 • Välj baselement. Använd dess specifikationer för att ta fram en lämplig låda. Denna volym blir volymen i den stora kammaren. Den lilla kammaren blir hälften så stor.
 • Ta fram ett rör med lämplig diameter för ett element, och stäm av den i den volym du räknade fram för ett element. Alla tre rör ska ha denna diameter och längd.
 • Klart! För enkelhetens skull kan vi ta denna jämförelse: Räkna fram en vanlig basreflexlåda och rör för ett element (exempelvis 50 liter, rör 10 x 15 cm). Detta blir den stora kammaren. Den lilla kammaren ska ha halva volymen av den stora (25 liter) och ett rör med samma dimensioner (10 x 15 cm). Ytterligare ett rör ska kopplas mellan de båda kamrarna. Den totala volymen blir alltså 50 + 25 liter = 75 liter.

De två typerna ovan är båda gjorda för två element - ett i varje kammare. Det finns andra typer också. Två kommer nedan.

Typ 3

 • Här gäller det precis som för typerna ovan att ena kammaren ska ha dubbla volymen mot den lilla. Högtalarelementet monteras i den stora kammaren.

Typ 4

 • Precis som för typ 1 utgår man här från en ordinär basreflexlåda och rör. En tredjedel av den volymen blir den lilla kammaren, resten blir den stora kammaren.
 • Den stora kammaren får det framräknade röret, baserat på en vanlig basreflexlåda.
 • Den lilla kammaren avstäms till ca 100 Hz.

Nedan syns en frekvenskurva där typ 3 och typ 4 jämförs. Med i diagrammet finns även bilder på hur lådorna ser ut.

Frekvensgång och bild på dubbelkammare typ 3 & 4

Har du funderingar eller förslag på andra modeller av denna typ? Hör av dig.


Till sidans topp Till förstasidan med ramar E-post